نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مهرداد بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]

ا

 • اسداللهی، خدابخش بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • اسماعیلی، مهدیه گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • اقبال، ابراهیم تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]

ب

 • بهرامیان، مسعود ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]

پ

 • پیرانی شال، علی واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • پوربایرام الوارس، رقیه تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج‌البلاغه با تکیه بر ترجمه موسوی گرمارودی در بستر نشانه-معناشناسی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-58]
 • پورعزت، علی اصغر تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]

ج

 • جعفری، رضا مؤلفه‌های روشی مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 99-119]
 • جعفری، سید محمدمهدی بررسی تحلیلی-انتقادی انتساب حکمت 467 نهج‌البلاغه با تأکید بر عبارت (ضرب‌الدین بجرانه) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 21-39]
 • جلیلیان، سعید ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]

ح

 • حاجی خانی، علی ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • حاجی غلام سریزدی، علی پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]
 • حسین پور اصل، اعظم بررسی تحلیلی-انتقادی انتساب حکمت 467 نهج‌البلاغه با تأکید بر عبارت (ضرب‌الدین بجرانه) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 21-39]
 • حقیقت شهرستانی، مسعود تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]
 • حمیدی، ناصر تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]

خ

 • خاتمی، محسن نقدی بر ترجمۀ کنایات در نهج‌البلاغه (مطالعۀ موردی: «لا أبَا لَک» و «لا أبَا لِغَیرِک») [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 113-133]
 • خالقی، ابوالفتح بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 23-39]
 • خسروی، کبری گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • خنشا، علی رضا بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]

د

 • دیاری، سمانه بررسی روابط معنایی واژۀ صدق در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 19-36]

ر

 • رضوانی مفرد، احمد حقوق اشخاص دارای معلولیت در قانون حمایت از معلولان 1396 با رویکردی بر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 61-80]
 • رفعت، محسن تحلیل نقش و الگوی مخاطب‌شناسی در اتخاذ شیوه های تربیتی بر مبنای آموزه های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 57-77]
 • رمضانی، طیبه طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]

ز

 • زارع بنادکوکی، عباس پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • زیوری، معصومه تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]

ژ

 • ژیان، فاطمه تحلیل نقش و الگوی مخاطب‌شناسی در اتخاذ شیوه های تربیتی بر مبنای آموزه های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 57-77]

س

 • سامی، محمد جواد بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]
 • سبحانی یامچی، محمد بازشناخت موانع اساسی اجرای عدالت در حکومت علوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-58]
 • ستّاری، الهه نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 117-131]
 • سیدی، سیدحسین بررسی روابط معنایی واژۀ صدق در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 19-36]

ش

 • شجریان، مهدی راهبرد حکومتی «جلب رضایت عمومی» از منظر نامه‌های نهج‌البلاغه با تأکید بر بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-39]
 • شیرانی، مجتبی تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]
 • شمخی، مینا بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]
 • شهریاری، روح الله ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]

ع

 • عروتی موفق، اکبر واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]
 • عزیزی، ستار مطالعه تطبیقی توسل به زور ابتدایی علیه شورشیان در عملکرد امام علی(ع) و نظام حقوق بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-116]

غ

 • غفاری، فائزه مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • غلامی، محمد رضا تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]

ف

 • فتحی، بهنام بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]

ق

 • قاسمی روشن، ابراهیم تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]
 • قاسمی شوب، محمد تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]
 • قربانی، علی طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]
 • قنادی، فاطمه مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • قنبری، بخشعلی ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]

ک

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه بررسی استعاره‌های هستی‌شناختی حوزه مفهومی «قلب» در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 1-19]
 • کهن ترابی، میثم آسیب‌شناسی معرفت تاریخی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-19]

ل

 • لزگی، علینقی مؤلفه‌های روشی مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 99-119]

م

 • مجیدی، حسن نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 117-131]
 • محرمی، رامین بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • میرزائی، پوران نقدی بر ترجمۀ کنایات در نهج‌البلاغه (مطالعۀ موردی: «لا أبَا لَک» و «لا أبَا لِغَیرِک») [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 113-133]
 • مظفّری، سودابه واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]
 • مولایی، آیت خوانش حقوق عمومیِ «حاکمیت» در آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 87-108]
 • مؤمنی، داود واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]

ن

 • نادری پور، حسین واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]
 • ناطقی، مهدی بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 23-39]
 • ناظمیان، هومن واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • نظری، علی گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • نقی پورفر، ولی الله پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • نوری، هادی تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]
 • نور احمدی، انسیه حقوق اشخاص دارای معلولیت در قانون حمایت از معلولان 1396 با رویکردی بر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 61-80]
 • نورسیده، علی اکبر تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج‌البلاغه با تکیه بر ترجمه موسوی گرمارودی در بستر نشانه-معناشناسی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-58]

و

 • ویسی، محمود ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]

ی

 • یارمحمدی واصل، مسیب مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • یعقوبی، ابوالقاسم واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]