توالی انتشار   فصلنامه
نوع داوری دوسو ناشناس
زبان نشریه فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار  دارد
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398) الف
ضریب تاثیر نشریه سال 1396 در پایگاه استنادی جهان اسلام Q1
ضریب تاثیر 1396 (Impact Factor)   0.316 

 

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

 توجه مهم

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه پژوهشنامه نهج البلاغه حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه (راهنمای نویسندگان) تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 

همراه با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتما باید (فرم تعهد)  و (فرم تعارض منافع) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری نمایید.     

      

شماره جاری: دوره 8، شماره 31، پاییز 1399 

4. پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع)

صفحه 59-85

10.22084/nahj.2020.18081.2199

علی حاجی غلام سریزدی؛ عباس زارع بنادکوکی؛ ولی الله نقی پورفر


ابر واژگان