اطــلاعــیه

 به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه از تاریخ 1398/5/1 مبلغ 500,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد شد. 


توجه مهم

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه پژوهشنامه نهج البلاغه حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه (راهنمای نویسندگان) تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

همراه با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتما باید (فرم تعهد)  و (فرم تعارض منافع) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری نمایید.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار                    فصلنامه

رتبه در وزارت علوم             (80)A

نوع داوری                        دوسو ناشناس

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع انتشار                       چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار       دارد

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام      0.263 (Q1)


دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.  

شماره جاری: دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 1-126 

ابر واژگان