داوران علمی نشریه در سال 1401

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علیرضا اسلامبولچی استادیار دکترای تخصصی مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسن اسماعیل زاده دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یوسف اسماعیل زاده استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی اصغری صارم استادیار دکترای تخصصی مدیریت گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا
زهرا افضلی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
افشین افضلی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
عباس اقبالی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی   دانشکاه کاشان
ابراهیم اناری بزچلوئی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار-دانشگاه اراک
نرگس انصاری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدابراهیم ایرج پور اصفهانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسین آریان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
حمید آقاجانی سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رضوان باقرزاده استادیار دکترای تخصصی حقوق حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
آتنا بهادری استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث گروه معارف اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه الزهراء(س)-تهران- ایران
وحید پاشایی استادیار دکترای تخصصی تاریخ گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا ایران، همدان
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا پیرچراغ استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فرشید ترکاشوند دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان وادبیات عربی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
جهانبخش ثواقب استاد دکترای تخصصی تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حسین چراغی وش استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
علی حاجی خانی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
مهین حاجی زاده استاد دکترای تخصصی زبانشناسی؛ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
ولی الله حسومی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث  دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
محمد حکاک دانشیار دکترای تخصصی مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجتبی حمایت خواه استادیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
کبری راستگو استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد
محمد رحمانی استادیار دکترای تخصصی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا
هادی رستمی استادیار دکترای تخصصی حقوق عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
شیرین رشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن رضایی هفتادر استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کاوس روحی برندق دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
معصومه ریعان استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا
صدیقه زودرنج استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
سیدابوالفضل سجادی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
سمیه سلمانیان سایر دکترای تخصصی علوم قرآنی دکتری علوم قرآنی دانشگاه اراک
کرم سیاوشی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا
سید حسین سید موسوی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد دکترای تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا
حامد شریعتی نیاسر استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
رقیه صادقی نیری استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله صیادی نژاد دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
حمیدرضا طالقانی (ورکشی) سایر دانشجوی دکترا فلسفه دانشجوی دکتری  دانشگاه بوعلی سینا - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  همدان
صلاح الدین عبدی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر عروتی موفق استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ستار عزیزی دانشیار دکترای تخصصی حقوق گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
سولماز غفاری استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا همدان
نقی غیاثی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی عضو هیأت علمی- دانشگاه علوم پزشکی همدان
مریم فخاریان مربی کارشناسی ارشد حقوق هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد رضا فریدونی استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی قاسمی ترکی استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی قائمی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
علی محمد قدسی دانشیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
احمد قرایی سلطان آبادی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
معصومه کیانی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا
فرامرز محمدی پویا استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
على اکبر مرادیان قبادی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
سیدمنصور مرعشی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمهدی مسبوق استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا
آیت مولائی استادیار دکترای تخصصی حقوق استادیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران.
یحیی میرحسینی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه میبد، میبد، ایران
محمد حسن نادم استادیار سایر نهج البلاغه مدیر گروه شیعه شناسی(کلام) دانشگاه ادیان ومذاهب
علی نجفی ایوکی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه هیأت علمی دانشگاه کاشان
فخرالسادات نصیری استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
قدرت اله نیازی استادیار دکترای تخصصی حقوق؛ معارف اسلامی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
شهریار یارمحمدی واصل استاد دکترای تخصصی روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا یوسف زاده چوسری استاد دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا