اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1626
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 990
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 400

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 366083
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 319692
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 166 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 363 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 11 %