اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1585
تعداد پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش 965
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 393

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 347912
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 308979
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 19 روز
درصد پذیرش 11 %