اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2061
تعداد پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش 1314
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 551

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 438228
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 384176
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 151 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 337 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 977 روز
درصد پذیرش 12 %