اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1660
تعداد پذیرش 177
تعداد عدم پذیرش 1004
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 406

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 372940
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 325509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 164 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 365 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 11 %