اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1811
تعداد پذیرش 205
تعداد عدم پذیرش 1140
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 466

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 399396
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 354098
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 363 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 11 %