اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2002
تعداد پذیرش 237
تعداد عدم پذیرش 1269
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 531

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 427205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 373742
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 341 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 997 روز
درصد پذیرش 12 %