اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1714
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 1061
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 434

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 380749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 338946
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 367 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 11 %