اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1544
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش 939
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 380

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 342504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 303799
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 368 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 11 %