تماس با ما

آدرس دفتر نشریه :همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی - دفتر فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه


آدرس ایمیل :

journal.nahj@yahoo.com       ,       journal.nahj@basu.ac.ir

پیگیری امور مربوط به مقالات صرفا توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام شود. ایمیل نشریه روزانه و به تکرار کنترل می شود، لذا پاسخگویی به سوالات از طریق ایمیل سریع تر از تماس تلفنی خواهد بود.


CAPTCHA Image