دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1402 
محیط‌زیست و لزوم حفظ آن از منظر قرآن ونهج البلاغه

10.22084/nahj.2023.27357.2901

علیرضا الماسوندی؛ احمد مراد خانی؛ سید حسن عابدیان