اعتبار سنجی سندی و تحلیل متنی و بینا متنی نامه 27 نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد حوزه علمیه

10.22084/nahj.2024.28397.2979

چکیده

اعتبار سنجی روایات، همواره یکی از ره آوردهای حدیث شناسی بوده است. در راستای این مهم، اعتبار سنجی روایات نهج البلاغه با توجه به مرسل بودن روایات آن، دانشمندان اسلامی را به چالش کشیده است. تعالیم بی بدیل و متن مستحکم نهج البلاغه، مانع دست کشیدن از احادیث آن به بهانه ارسال در سند است. نوشتار پیش رو به اعتبار سنجی سندی نامه 27 نهج البلاغه پرداخته و دو سند از شیخ مفید و محمد بن ابراهیم ثقفی را با تأکید بر قواعد مقبول رجال شناسی، مورد ارزیابی قرار داده و نامه 27 را از لحاظ سندی از مرسل به مسند ارتقا می‌دهد. سپس نامه 27 را تحلیل متنی نموه و با تفسیر نهج البلاغه با نهج البلاغه از خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها، مضامین مشترک نامه 27 با سایر روایات نهج البلاغه را استخراج نموده و صدور آن محتوا از امام را تأیید می‌کند. سپس با تشکیل منظومه روایی برای عهدنامه محمد بن ابی بکر از سایر کتب حدیثی به تحلیل بینا متنی می‌پردازد. در نتیجه اصالت متن و صحت انتساب نامه به امیرمؤمنان  را احراز و اثبات می‌نماید. روش پژوهش در این تحقیق ِ بنیادی، نقلیِ وحیانی، گرد آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و نرم افزاری و پردازش متن نوشته، به شیوه توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Document validation and textual analysis and textual analysis of letter 27 of Nahj al-Balagheh

نویسندگان [English]

  • karim alimohammadi 1
  • abdolmajid alimohammadi 2
1 Assistant Professor of Shahid Madani University of Azerbaijan
2 seminary professor
چکیده [English]

The validation of hadiths has always been one of the methods of hadith studies. In line with this importance, Islamic scholars have been challenged to validate the narrations of Nahj al-Balagheh with regard to the authenticity of its narrations. The incomparable teachings and solid text of Nahj al-Balaghah prevent giving up its hadiths under the pretext of sending them in a document. The following article deals with the validation of Nahj al-Balagheh's letter 27 and evaluates two documents of Sheikh Mofid and Muhammad bin Ibrahim Thaqafi, emphasizing the accepted rules of risalism, and elevates letter 27 from a source to a postscript in terms of a document. to give Then he analyzed letter 27 through textual analysis and by interpreting Nahj al-Balagha with sermons, letters and wisdoms, he extracted the common themes of letter 27 with other narrations of Nahj al-Balagha and confirmed the issuance of that content by the Imam. slow Then, by creating a narrative system for the Testament of Muhammad bin Abi Bakr, he analyzes the text from other hadith books. As a result, it verifies the authenticity of the text and the correctness of the attribution of the letter to Amir Momenan. The research method in this fundamental research is revelational transmission, data collection by library and software method and text processing in a descriptive and analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir al-Mu'؛ minan
  • letter 27 of Nahj al-Balagha
  • Muhammad bin Abi Bakr
  • document validation
  • textual analysis
  • intertextual analysis