کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 157
واکاوی خطبۀ شقشقیه با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/nahj.2021.24901.2708

صدیقه زودرنج؛ شیرین اربطی مقدم


واکاوی و نقد ترجمه از منظر ساخت‌های اطلاعی لمبرکت مورد مطالعه: ترجمۀ موسوی گرمارودی از خطبۀ شقشقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22084/nahj.2022.25659.2768

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ سعدالله همایونی؛ زهرا مهدوی مهر


تاریخ‌گذاری هفت‌اقلیم در نهج‌البلاغه بر اساس منبع و متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22084/nahj.2022.26018.2797

سمانه عزیزی علویجه؛ سید محمدمهدی جعفری


واکاوی خطبۀ شقشقیه با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1401

صدیقه زودرنج؛ شیرین اربطی مقدم


فرازهایی از زندگانی پیامبر(ص) در نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 37، خرداد 1401

قدرت الله نیازی


واکاوی و نقد ترجمه از منظر ساخت‌های اطلاعی لمبرکت (مورد مطالعه: ترجمۀ موسوی گرمارودی از خطبۀ شقشقیه)

دوره 10، شماره 37، خرداد 1401

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ سعدالله همایونی؛ زهرا مهدوی مهر


تاریخ گذاری هفت‌اقلیم در نهج‌البلاغه بر اساس منبع و متن

دوره 10، شماره 37، خرداد 1401

سمانه عزیزی علویجه؛ سید محمدمهدی جعفری


بازشناسی سیمای عترت(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 1-18

10.22084/nahj.2021.24001.2644

ناصر قره خانی؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


خوانش سبک‌شناختی خطبۀ 221 و نامۀ 69 نهج‌البلاغه بر پایۀ صدای دستوری

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 55-72

10.22084/nahj.2021.22569.2537

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ مهرانگیز خدابخش نژاد


بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب

دوره 9، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 1-19

10.22084/nahj.2021.23858.2635

زهرا افضلی؛ سپیده عبدالکریمی


درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه

دوره 9، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 99-117

10.22084/nahj.2021.23724.2621

مهدی مجتهدی؛ حمیدرضا ثنائی؛ حنانه سادات زهرائی