کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 105
1. بررسی بازتاب منهیّات نهج البلاغه در حدیقۀ سنایی (با رویکرد بینامتنیت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

بهنام فتحی؛ خدابخش اسداللهی؛ رامین محرمی؛ مهرداد آقائی


2. نگرش به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدرضا فریدونی


3. مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج‌البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

زهرا جمشیدی؛ عبدالرضا نادریفر؛ سید محمد آرتا


5. الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 1-24

داود خزائی؛ علی اکبر افجه ای؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی


7. عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 99-116

منصور عطاشنه؛ امین کیانی


8. قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 117-131

میثم احمدی؛ یوسف کرمی چمه؛ عبدالستار نقشبندی


9. تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 17-33

مریم اطهری نیا؛ مصطفی کمالجو؛ حسین یوسفی آملی


10. سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 35-50

رمضان رضائی


17. بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع)

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 41-60

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


18. اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 23-39

معصومه حافظی؛ محمد رضا میرزائی


19. اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 105-120

محمد جواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ فائزه ناطقی


20. تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 21-34

مهرداد آقائی؛ محمدرضا شادمنامن؛ ظریفه نورانی