کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 104
1. طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی قربانی؛ بهمن اشرف سمنانی؛ میرزا حسن حسینی


2. «قِسْم چشم و صورت ایمان» (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میثم احمدی؛ یوسف کرمی چمه؛ عبدالستار نقشبندی


3. عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

منصور عطاشنه؛ امین کیانی


4. مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج‌البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

زهرا جمشیدی؛ عبدالرضا نادریفر؛ سید محمد آرتا


5. نگرش به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدرضا فریدونی


6. تبیین وظیفه‌گراییِ معرفتی در نهج‌البلاغه و آثار آن در نظام تعلیم‌وتربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فرامرز محمدی پویا


7. بررسی بازتاب منهیّات نهج البلاغه در حدیقۀ سنایی (با رویکرد بینامتنیت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

بهنام فتحی؛ خدابخش اسداللهی؛ رامین محرمی؛ مهرداد آقائی


8. تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 17-33

مریم اطهری نیا؛ مصطفی کمالجو؛ حسین یوسفی آملی


11. سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 35-50

رمضان رضائی


15. بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع)

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 41-60

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


17. اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 23-39

معصومه حافظی؛ محمد رضا میرزائی


20. اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 105-120

محمد جواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ فائزه ناطقی


22. تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 21-34

مهرداد آقائی؛ محمدرضا شادمنامن؛ ظریفه نورانی


24. شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 59-76

علی حسین زاده؛ ستار صادقی ده چشمه؛ لیلا زارعی شهامت