موضوعات = زبان و ادبیات عربی
تعداد مقالات: 13
1. همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 109-126

10.22084/nahj.2019.17711.2164

زهرا راه چمنی؛ مرضیه آباد


3. تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 17-33

10.22084/nahj.2019.17197.2110

مریم اطهری نیا؛ مصطفی کمالجو؛ حسین یوسفی آملی


4. بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع)

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 41-60

10.22084/nahj.2019.13815.1854

علی نجفی ایوکی؛ منصوره طالبیان


8. نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 95-113

10.22084/nahj.2017.12351.1734

معصومه قرداشی؛ مرضیه آباد؛ حسن عبدالهی؛ علی نوروزی


9. جلوه‌های برجسته‌سازی در نامة 45 نهج‌البلاغه

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 53-69

10.22084/nahj.2017.12973.1776

علی خضری؛ عباس محدثی نژاد


11. روش‌شناسی ابن‌میثم بحرانی در شرح واژگان نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 55-74

10.22084/nahj.2017.1759

زهرا مهدوی مهر؛ غلامعباس رضایی هفتادر


12. نگاهی سبک‌شناسانه به خطبة «متّقین»

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 109-127

10.22084/nahj.2016.1577

عباس اقبالی؛ مهوش حسن پور


13. بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی "ریف" در نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 55-72

10.22084/nahj.2016.1574

رسول فتحی مظفری؛ گلاویژ علیزاده