دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 1-150 
3. تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه

صفحه 41-60

10.22084/nahj.2020.19643.2372

معصومه زیوری؛ هادی نوری؛ محمد رضا غلامی؛ ابراهیم قاسمی روشن