دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 1-135 
4. تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه

صفحه 59-79

10.22084/nahj.2019.19170.2292

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی