دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1397، صفحه 1-150 
اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

صفحه 105-120

10.22084/nahj.2019.17360.2127

محمد جواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ فائزه ناطقی