دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-130 
4. سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه

صفحه 57-76

10.22084/nahj.2018.15084.1955

ابوالقاسم یعقوبی؛ اکبر عروتی موفق؛ فتانه فتحی


6. نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه

صفحه 95-113

10.22084/nahj.2017.12351.1734

معصومه قرداشی؛ مرضیه آباد؛ حسن عبدالهی؛ علی نوروزی