دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-140 
7. تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه

صفحه 117-133

حسین گلی؛ محمدمهدی اله وردیها؛ علیرضا کاوند