دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 1-135 
3. تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد

صفحه 33-54

10.22084/nahj.2017.1758

سعیده محمودی؛ حسین چراغی وش؛ سید محمود میرزایی الحسینی


6. معرفت‌الله در نهج‌البلاغه

صفحه 95-112

10.22084/nahj.2017.1761

مهدی عبداللهی؛ معصومه حاجی مقصودی