روش‌شناسی شرح نهج‌البلاغه سید محمدکاظم حائری قزوینی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

بررسی روش­شناسی شرح‌های نهج‌البلاغه سبب آشنایی با رویکردهای مختلف به سخنان امام علی(ع) است و برای محققان اهمیت زیادی دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی روش‌شناسی شرح حائری قزوینی می‌باشد. گرچه در مورد روش‌شناسی شرح‌های دیگر نهج‌البلاغه، آثار ارزشمندی نگاشته شده ولی درباره این شرح پژوهشی انجام نشده است. این نوشتار از نوع پژوهش‌های بنیادی است و به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای نگارش یافته است. نویسندگان روش قزوینی را در دو زمینۀ تبیین اصالت و صحت انتساب خطبه به امام علی(ع) و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده­اند. قزوینی از اموری چون: اختلاف نسخه‌ها، توجه به تقطیع و بریدگی متن، توجه به درجۀ فصاحت و بلاغت سخن کمک گرفته و از آیات قرآن، احادیث، علم بلاغت، علم صرف و نحو، استناد به تاریخ، استناد به شعر و آرای دیگر شارحان بهره برده است. اثر قزوینی در زمینۀ گسترش دانش شیعیان نسبت به نهج‌البلاغه مفید است ولی برای تقریب مذاهب و تبیین رابطۀ نهج‌البلاغه با نیازهای امروز جامعه، پیام قابل‌تأملی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seyed Mohammad Kazem Haeri methodology as Nahj Qazvini

نویسندگان [English]

  • ali akbar shayste nezhad 1
  • hossein safareh 2
چکیده [English]

Abstract
Description of Methodology of the Nahj familiar with the different approaches to the words of Imam Ali (AS) and for researchers and the audience is very important.
The purpose of this paper is to examine the methodology described Haeri Qazvin. Although the methodology described in other Nahj al-Balagha, written valuable works, but about as Qazvini research has been done. This article is the kind of basic research and analytical method and is written using library resources. The authors explain the originality and authenticity of Qazvin in two sermons of Imam Ali (AS) and content analysis were examined. Qazvini of issues such as: different versions, according to the segmentation and cut text, according to the eloquence of speech and help from Quran, Hadith, rhetoric, grammar, science, citing the date, citing poetry and other views commentators have benefited. Qazvini effects of the Shi'ites in expanding knowledge of the Nahj al-Nahj is beneficial, to approximate the relationship between religion and the needs of society today, the message does not warrant consideration.
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balagha
  • methodology
  • as Nahj al-Balagha
  • Haier Qazvini
-    قرآن کریم. (1415). ترجمه محمدمهدی فولادوند. تهران: دارالقرآن الکریم.

-    نهج البلاغه. (1414). محمدبن­حسین سید رضی. قم: هجرت.

-    ادلبی، صلاح الدین­بن­احمد. (1403).منهج النقد المتن عندعلماء الحدیث النبوی. بیروت: دارالافاق الجدیده.

-    ترمذی، محمد­بن­علی. (بی تا). الأمثال من الکتاب و السنه. بیروت: نشر دار اسامه.

-    جاحظ، عمروبن­بحر. (1423).البیان و التبیین.بیروت: مکتبة الهلال.

-    جوادی آملی، عبدالله. (1381). ادب فنای مقربان. قم: نشر إسراء.

-    خزعلی، کبری؛ بهزادپور، سیمین­دخت و آیت­اللهی، زهرا. (1380).زن، عقل، ایمان، مشورت. تهران: سفیر صبح.

-    حاجیان حسین‌آبادی، رضا. (1394). «روش‌شناسی قطب راوندی در منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه. شماره 10: 123-148.

-    حائری قزوینی، سید محمدکاظم. (1381).شرح نهج‌البلاغه. بیروت: مطبعه عمر منیمنه.

-    --------------------. (1320). اسلام و تعلیمات تربیتی. قم: بی جا.

-    حرعاملى، محمدبن­حسن. (1414).هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم­السلام. مشهد: آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة.

-    ذهبی، شمس‌الدین. (1416). میزان الاعتدال. بیروت: دارالکتب العلمیه.

-    رازی، محمد شریف. (1973).گنجینه دانشمندان. تهران: اسلامیه.

-    روحی دهکردی، مجید. (1387). «معرفی و روش‌شناسی شرح نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی». فصلنامه علوم حدیث. شماره 2: 58-78.

-    سبحانی، جعفر. (1362). الحدیث النبوی بین الروایـﺔ و الدرایـﺔ. قم: مدرسه امیرالمؤمنین.

-    شهیدی، سید جعفر. (1378). ترجمه نهج­البلاغه، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

-    صعیدی، عبدالمتعال. (1391).بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح فی علوم البلاغة. بیروت: مکتبۀ الآداب.

-    کرمی‌قزوینی، علی. (1383). ترجمه کتاب فاطمه (س) از ولادت تا شهادت. تهران: نشر فراروی.

-    مجلسی، محمدباقر. (1404). بحارالانوار الجامعة لِدُرَرِ أخبار الأئمة الأطهار. بیروت: مؤسسۀ الوفاء.

-    مرادی، لعیا. (1387). روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فتحیه فتاحی­نژاد، تهران: دانشگاه پیام نور.

-    مکارم شیرازی، ناصر. (1362). ترجمه گویا و شرح فشرده نهج‌البلاغه. قم: هدف.