دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 1-135 
7. منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه

صفحه 119-137

10.22084/nahj.2017.1987

نبی سبحانی؛ احمد رضوانی مفرد؛ قدرت الله نیازی