دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 1-135 
1. ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه

صفحه 1-13

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ سمیه سلمانیان


3. شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه

صفحه 33-53

امین پاشایی هولاسو؛ محمدرضا شعبانی؛ جواد استکی


5. عدالت محاسبه گر در نهج البلاغه

صفحه 77-97

کیومرث کلانتری؛ فاطمه نوری


7. منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه

صفحه 119-137

نبی سبحانی؛ احمد رضوانی مفرد؛ قدرت الله نیازی