دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی

صفحه 1-21

10.22084/nahj.2019.19065.2274

ابوالقاسم یعقوبی؛ اکبر عروتی موفق؛ ارزو دلفان بیرانوند