دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-160 
2. اقناع مخاطب در نهج البلاغه

صفحه 27-53

زهرا کرم پور؛ ولی الله حسومی؛ حسین خاکپور


4. شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

صفحه 75-93

لطف الله فروزنده دهکردی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد علی سرلک؛ هادی مولودیان


7. جلوه هایی از ایجاز حذف در خطبه های نهج البلاغه

صفحه 137-155

غلامعباس رضایی هفتادری؛ حسین الیاسی