تحلیل معنایی حدیث«ان امرنا صعب و مستصعب»

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف/ مبانی نظری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در اندیشه شیعه، امام جانشین پیامبر می باشد و دارای کمالات و فضائلی است که او را از بقیه مردم متمایز می نماید که در مواردی فهم آن برای تودۀ مردم دشوار است؛ از جمله روایاتی که این واقعیت را بیان می نماید کلام امیرمؤمنان علی در نهج البلاغه است که میفرمایند: «انّ امرنا صعب مستصعب». در اینکه مقصود از این جمله چیست اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای آنرا به احادیثی تفسیر کرده اند که دارای بطون می باشد و گروهی آنرا به روایاتی که کمالات ائمه: را بیان کرده اند، و برخی نیز به ولایت ائمه: تفسیر کرده اند. این مقاله با تحقیق و بررسی روایات مشابه که جانشین این واژه با عبارتهای مختلف مثل «ان حدیثنا صعب مستصعب»، «علم العلماء صعب و مستصعب»، «اقامۀ ولایتی صعب مستصعب» و... بیان شده است و با توجه به معناشناسی واژگان به-کار رفته در روایات، به این نتیجه رسیده است که مقصود از امرنا، ولایت ائمه: می باشد که دارای مراتب بسیاری است و برای تودۀ مردم قابل تحمل نیست. و اگر در روایتی این مسأله به حدیث یا خبر نسبت داده شده است به این اعتبار است که این روایات مراتب ولایت ائمه: را بیان می نماید، که مستندات آنرا در مقاله باید جستجو کرد.
مهدی حسن زاده دانشجوی دکتری مدرسی معارف/مبانی نظری yar.4550@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic analysis Hadith "our affair difficult and hard"

نویسندگان [English]

  • mahdi hassan zadeh 1
  • mohammad mortazavi 2
چکیده [English]

In the shiah thinking Imam  is Successor Prophet.  And  he has Perfection and wisdom that him distinguished other peoples. That in some cases, has difficult conception for  public. Such as hadiths that states This fact is this word of Amir of believers, Ali (pbuh) In the Nahjolbalagheh That exalted: "our affair difficult and hard". There is disagreement in the meaning  and intention  of the this sentence. Some people have interpreted to the insides hadiths. Others group have interpreted to the Perfection Imams, and some scientist have interpreted to the leadership. This research, with the investigate  in the similar hadiths That founded paradigmatic, to this result of that purpose is leadership. That it have too much and is not sustainable for the Public. And if this issue attributed to the hadith in the hadith, is for this reason that has much for him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalagheh
  • Us work
  • ale Mohammad Hadith
  • difficult and hard
  • semantics
-        ابن­أبی­الحدید، عبد الحمید بن هبةالله (656 ق)‏‏ (1404 ق‏)، شرح نهج­البلاغه، محقق ابراهیم، محمد ابوالفضل‏10 جلدی، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی‏، چاپ اول، ‏ قم‏.

-        ابن أبی­زینب، نعمانی، محمد بن­ابراهیم (وفات 360 ق‏) (1397 ق)، الغیبة، مصحح: غفارى، على­اکبر، چاپ اول‏، تهران: نشر صدوق.

-        ابن بابویه، علی­بن­الحسین (1404 ق)،الإمامة و التبصرة من الحیرة، مدرسه إمام مهدى، چاپ اول‏، قم‏.

-        ابن بابویه، محمد بن­علی (1395 ق)، کمال الدین و تمام النعمة، چاپ دوم‏، مصحح: غفارى، على اکبر، اسلامیه، تهران‏.

-        ابن بابویه، محمد بن­علی (1362)، خصال، مصحح: غفارى، 2 جلدی، قم: نشر جامعه مدرسین.

-        ابن بابویه، محمدبن­علی (1403 ق) ‏معانی الأخبار، مصحح غفارى، یک جلدی، قم‏: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-        ابن­شهر آشوب مازندرانى، محمدبن­على (588 ق) (1379 ق)‏، ‏مناقب آل أبی طالب، 4 جلدی، قم: ناشر علامه‏، چاپ اول.

-        اردکانی، محمدعلی (1388)، تحفة الأولیاء (ترجمه أصول کافى)، قم: چاپ اول.

-        آمدى تمیمى، عبدالواحد بن­محمد (550 ق) (1410 ق)،‏ غرر الحکم و درر الکلم‏، محقق رجائى، قم‏‏: دار الکتاب الإسلامی‏.

-        انصاری، محمدعلی (1376) ترجمه ‏نهج‏البلاغه، قم: منشورات نوین.

-        ایزتسو، توشیهیکو (1361)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران.

-        پاکتچی، احمد (1389)، درس­نامه معناشناسی، تهران: دانشگاه امام صادق.

-        حمیرى، عبد الله بن­جعفر (1413 ق)، قرب الإسناد، قم: چاپ اول.

-        خوش­فر، محسن (1388)، «معناشناسی روایات صعب و مستصعب»، حدیث اندیشه. شماره هشتم و نهم.

-        دشتی، محمد (1368)، روش‏هاى‏تحقیق ‏در اسناد و مدارک ‏نهج‏البلاغه، قم: نشر امام علی، چاپ اول.

-        رضى، سیدمحمد (1414 ق)، نهج البلاغة، قم: مؤسسه نهج البلاغه.

-        صفار، محمدبن­حسن (1404 ق)،‏‏ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، محقق و مصحح: کوچه باغى،‏ قم: مکتب آیة الله مرعشی نجفی‏، چاپ دوم‏.

-        صفوی، کورش (1377)، درآمدی بر معناشناسی، تهران: شرکت انتشارات سورۀ مهر.

-        طبرسى، فضل­بن­حسن ‏(1390‏)، إعلام الورى بأعلام الهدى، چاپ سوم، تهران: انتشارات اسلامیه‏. ‏

-        طبرى­آملى، عمادالدین­أبی­جعفر محمدبن­أبی­لقاسم (1383‏‏)، بشارة المصطفى لشیعة المرتضى، چاپ دوم، ‏مکتب حیدریة نجف. ‏

-        عده­اى از علماء (1363)، الأصول الستة عشر، دار شبستری، قم: چاپ اول.

-        علوى، محمدبن­على­بن­الحسین (1428 ق)، المناقب معروف به کتاب العتیق‏، محقق و مصحح: موسوى بروجردى، حسین‏، قم‏: ناشر دلیل ما، چاپ اول.

-        فتال نیشابورى، محمد بن­احمد (‏1375)،‏ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، 2 جلدی، قم: انتشارات رضى‏، چاپ اول.

-        فرات بن­ابراهیم‏ (1410 ق)، تفسیر فرات کوفی، محقق و مصحح کاظم، محمد، تهران: وزارت إرشاد إسلامی‏.

-        فیض کاشانی­، ملامحسن (1406 ق)، الوافی، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمین.

-        راوندى قطب­الدین، سعید بن­هبة الله (1409 ق)،‏‏ الخرائج و الجرائح‏، 3 جلدی، قم: نشر مؤسسه امام مهدى. ‏

-        کلینى، محمدبن­یعقوب (1407 ق)، کافی (ط- الإسلامیة)، تهران: چاپ چهارم.

-        مازندرانی، محمدصالح (‏1342)، شرح الکافی؛ الاصول و الروضه، اسلامیه، تهران.

-        مجلسى، محمد باقر بن­محمد تقى (‏ ‏1403 ق)‏، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

-        مجلسى، محمدباقر بن­محمدتقى (بی­تا)، مرءاۀ العقول، بی­جا.

-        مختار عمر، احمد ‏‏(1385)، معناشناسی، ترجمه سیدحسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

-        مؤمن گیلانی، محمد بن­محمد، رفیع­الدین (بی­تا)­، الذریعه الی حافظ الشریعه، قم: دارالحدیث.

-        نوری طبرسی، میرزا حسین (1320)، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، تصحیح جواد قیومی جزه‌ای اصفهانی، چاپ اول، 1411 - 1369 ش، مؤسسة آفاق.

-        هاشمی، سیدهاشم ‏(1422 ق)، حوار مع فضل الله حول الزهرا (س)، چاپ دوم، قم: دار الهدى.