دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 1-156 
5. درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه

صفحه 99-117

10.22084/nahj.2021.23724.2621

مهدی مجتهدی؛ حمیدرضا ثنائی؛ حنانه سادات زهرائی