مقایسه ی سبک‌‌ زبانی ترجمه‌های منظوم نهج‌البلاغه ی امید مجد و محمّدحسین سلطانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

از نهج‌البلاغه ترجمه‌های فراوانی به زبان فارسی صورت گرفته‌است که در میان آن‌ها ترجمه‌های منظوم هم به چشم می‌خورد.هدف از این مقاله بررسی سبک‌شناختی ترجمه­ی منظوم امیدمجد و محمّدحسین سلطانی از نهج‌البلاغه در سطح زبانی است که این مقایسه در بخش حکمت‌های نهج‌البلاغه و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ترجمه­ی هر دو شاعر در بخش زبانی در سه قسمت آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که سبک ترجمه­ی منظوم مجد از هر دو ویژگی حسّی و انتزاعی برخوردار است، امّا در ترجمه­ی سلطانی واژگان حسّی تقریباً دو برابر واژگان ذهنی به‌کار برده شده‌اند و سبک او حسّی (نمایشی) است. همچنین میزان آشنایی این دو مترجم با علوم ادبی و تسلّط آن‌ها به زبان را می‌توان از بررسی آوایی، لغوی و نحوی ترجمه­ی آنان به‌خوبی دریافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing linguistic style of Nahjo-Albalaghe versified translation of Omid Majd and Mohammad Hossein Soltani

نویسندگان [English]

  • soheila farhangi 1
  • zahra nourozi 2
چکیده [English]

There are many translation of Nahjo-Albalaghe in Persian in which some are versified. The aim of this research is the comparison between versified translation of Omid Majd and Mohammad Hossein Soltani in linguistic level among Hekmats with a descriptive-analytical method. Both translations are studies in three parts: phonetic, verbal and grammar. Results show versified translation of Majd is more emotional and creative but in Soltani’s translation emotional words are twice of mental ones and his style is emotive (show style). Also interpreter's familiarity with literary and their proficiency in the language could be well understood from review of the phonetic, verbal and grammar of their translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj-al-balagha
  • versified translation
  • verbal style
  • Omid Majd
  • Mohammad Hossein Soltani