نقدی بر ترجمه‌ی استاد دشتی«ره» از حکمت‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 کارشناس ارشد بنیاد نهج‌البلاغه

چکیده

دشواری­هایی چون تفاوت ساختار زبان‌ها، وجود ضرب­المثل‌ها و اشعار، تفاوت زبان معیار و زبان استعاری و شعری، فصاحت و بلاغت فوق­العاده­ی متن، تلمیح به آیات قرآن و روایات نبوی صلی­الله­علیه­وآله در احادیث نهج­البلاغه، اختلاف نُسخ و ... باعث شده ترجمه­ی نهج­البلاغه کاری بسیار دشوار تلقی گشته، ترجمه­هایی متفاوت از نهج­البلاغه، عرضه گردد. این مسأله ضمن بدیهی ساختن دقت هر چه بیشتر مترجم، وجود نقد و تحلیل ترجمه­های نهج­البلاغه را ضروری می­سازد. در این نوشتار بخشی از ترجمه­ی مرحوم­ محمد دشتی از حکمت‌های نهج­البلاغه، در چهار عرصه­ی (ویرایشی، فن­ترجمه، فهم­ و تفسیر و درستی و نادرستی) و با زیر موضوعاتی چون افتادگی، عدم رعایت نُسخ، تفسیر‌های ناصواب، ترجمه­ی نا‌صواب یا نارسایی برخی کلمات، إغلاق، اشکال‌های صرفی و نحوی و بلاغی، لغات نامأنوس، اضافات و توضیحات غیر لازم، ویرایش نامطلوب و عدم رعایت قوانین إملایی و دستور زبان فارسی مورد نقد قرار گرفته است. برطبق این تحقیقِ تحیلی، فراوانی نسبی انتقادها به ترجمه­ی آقای دشــتی از حکمـت‌های نهج­البلاغه، بیشتر مربوط به «ترجمه و تفسیرهای ناصواب»، «افتادگی­ها»،­ «اشکال­های صرفی و نحوی و بلاغی»، «اضافات و توضیحات غیر­لازم و «عدم­رعایت قوانین إملایی و دستور زبان فارسی» بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash on translation of Professor plain "any" of wisdom Nhjalblaghh

نویسندگان [English]

  • abdol hadi masoudi 1
  • hossein fallah zadeh 2
چکیده [English]

Difficulties such as differences in language structure, proverbs and poetry, difference of standard language and metaphoric and poetic language ,extraordinary  in rhetoric of text, Allusions to verses from the Qur'an and Prophet Muhammad PBUH traditions in Hadiths of Nahjolblaghe, Different versions and ... made translations of Nahjolbalaghe to be very difficult and is presented different translations of nahjolblaghe. It by making clear more accurate translation say that it is necessary to Review and analyze of translations. in This article, we review some parts of the translation of Nahjolbalaghe belongs to late Mohammad Dashti in four fields (editorial, technic of translation, interpretation and understanding and right and wrong) and has been criticized for the sub-topics such as slipping, not consideration to the prescriptions, wrong interpretation, failure  or inadequate translation of some words, inexplicable, forms of morphological and syntactic and rhetorical, Unfamiliar vocabulary, unnecessary additions and explanations, undesirable editing and adequate paying attention to spelling and grammar rules in Persian language. According to this study, most review to his translation is about the "wrong translation and interpretation", " slipping ", "morphological and syntactic and rhetorical forms", "unnecessary additions and explanations and" not regarding to the spell and grammar in Persian language.