زیباشناسی اسلوب منادا در خطبه ها و نامه های سیاسی نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نوع خطاب­ها و حروف به­کار رفته در اسلوب منادا در هر زبان بیانگر نوعی از زیبایی­های آن زبان هستند و هر کدام برای منظوری خاص برای بیان احساسات گوینده آن­ به­کار گرفته می­شوند. به­همین دلیل ادیبان و علمای بلاغت که در متون و کتاب­های مختلف به­بررسی زیبایی­های موجود در اسلوب­های مختلف بلاغی می­پردازند، منادا را به­عنوان یکی از این اسلوب­ها بررسی زیباشناسی می­کنند. سهم قابل توجهی از نهج­البلاغه به نامه­های سیاسی و خطبه­های سیاسی حضرت علی(ع) اختصاص یافته است و از مهم­ترین تکیه­گاه­های کلامی این فرازهای سیاسی، ساختار ندا و مسائل پیرامونی آن­ است. این که حضرت علی(ع) نامه­ای سیاسی نگاشته و خطبه­ای سیاسی عنوان کرده است و در آن نامه یا خطبه مخاطب یا مخاطبین و منظورین خود را به­شیوه­های خاص با توجه به فضا و مقام و منزلت آن­ها، مورد ندا قرار داده­اند، موضوعی است که قابلیت تحلیل بلاغی و زیباشناسی دارد. هدف از این بحث تحلیل زیباشناسانه نوع منادا و حروف آن در این خطبه­ها و نامه­ها می­باشد. تحلیل درست این ساختارهای ندایی علاوه بر تبیین زیباشناسانه کلام حضرت شمولیت و دایره این مصادیق را نیز تبیین و تمدید می­نماید. بررسی انجام شده پیرامون حروف منادا پس از تحلیل زیباشناسی اصوات و حروف منادا و بررسی آن­ها در نمونه­های نهج­البلاغه نشان از کاربرد صحیح اسالیب منادا براساس کاربردهای زیباشناسانه آن­ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of addressing in the sermons and letters of Nahj- ol- balaghah

نویسندگان [English]

  • sobhan kavosi 1
  • ali bagher taheriniya 2
  • Mohsen Ghaemi 3
چکیده [English]

Addressing modes and characters used in addressing in every language expresses some of the beauty of the language , each for a specific purpose it may be used to express the speaker's feelings . So  the writers and scholars of rhetoric whose are active in the texts and books to explore the beauty of the different rhetorical modes review the addressing as one of their aesthetic style . a significant contribution of Nahj-ol-balagha dedicated to the political and the political sermons of Imam Ali And the most important theological bases of the political passagesis the voice and the issues surrounding it. That Imam Ali (AS) has said a political writings and political speeches And in that letter  called or address Contact or contacts with the specific ways according to their position in space and place is one topic that has the ability to analyze the rhetorical and aesthetic The purpose of this discussion is  analysis  the aesthetic addressing type and the letters in the sermons . The accuracy of these structures in addition explaining the aesthetic explanat and extended  also the Being generally and  Circle the truth in of imam Ali,S speech. Check out the letters Of addressing  After analyzing the aesthetics of sounds and letters addressing And examining their samples in nahj-ol-balagha , Demonstrate the correct application of Contracts Ways addressing based on their aesthetic applications.