بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

تصویرپردازی یکی از مؤثرترین شیوه‌های بیان ادبی است. امام علی(ع) از تصویر هنری به­عنوان ابزاری برای بیان اندیشه‌های دینی استفاده کرده و در پرتو آن معانی و مفاهیم انتزاعی را در قالب‌ عباراتی محسوس و عینی تجسم بخشیده­اند. در این نوشتار، پس از بیان مفهوم تصویر و عوامل مؤثر بر آن، تصویرپردازی را در نامه‌های امام(ع) به معاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
    از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به تأثیر عمده صور خیال در ترسیم تصاویر اشاره نمود، که از این میان به‌کار‌گیری تشبیهات حسی و انواع استعاره، سهم عمده‌ای را در خلق تصاویر داشته‌ است. علاوه بر این امام(ع) از ابزارهای مختلف دیگری نیز برای به تصویر کشیدن افکار خود بهره برده­اندکه اغراق، توصیفات دقیق و تقابل تصاویر، از مهم‌ترین آن‌ها به­شمار می‌رود. همچنین نمی‌توان از تصاویر شنیداری و تأثیر موسیقی که در تکرار و هماهنگی صوت با معنا نمود یافته است غافل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Image Art in The Style of Imam Ali‘s Letters to Moavieh

نویسندگان [English]

  • Maryam jalilian 1
  • Mohammad khaghani isfahani 2
  • mansoreh zarkob 3