جایگاه تربیتی- مدیریتی عواطف از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزش

چکیده

شناخت عواطف و نحوه­ی رشد و میزان تأثیرگذاری آنها در رفتار فردی و اجتماعی و پرورش متعادل آنها جهت پیشگیری از فقـر عاطفی، از مباحث مهم تربیتی و اخلاقی به­شمار می­آیـد. هـدف از این تحقیق بررسی دیدگاه­های حضرت علی(ع) در مورد تربیت برخی ازعواطف با تأکید بر اهمیت آن در مدیریت آموزشی در قالب بررسی محتوی نهج البلاغه می­باشد. بدین­منظور تمام خطبه­ها، حکمت­ها و نامه­های نهج البلاغه با دقت مطالعه شد و عبارات مرتبط با شادی و غم، تواضع و تکبر و صبر و جزع به همراه شماره خطبه، نامه و حکمت استخراج و برمبنای آن توصیه­هایی به متربی و مدیران شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که حضرت علی(ع) نه تنها شادی را نفی نکرده بلکه روش­هایی برای دستیابی به شادی و دوری از غم نیز توصیه کرده، همچنین آثار تواضع را به متربی گوشزد و مردم را به خطر تکبر و خودبزرگ­بینی هشدار می­دهند. صبر را نخستین پایه ایمان به حساب می­آورند و بی­تابی را عامل اندوه مؤمن معرفی می­کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Training From Imam Ali,s (AS) Viewpoint and Implications of its Managerial Training

نویسنده [English]

  • batol salagoge
چکیده [English]

Some of the important educational and moral issues are included understanding the emotions, their growth method and their effectiveness level in individual and social behavior and their balanced development to prevent the lack of emotion. The aim of this research is to study the Imam Ali’s (AS) views on training some of the emotions emphasizing its importance in educational management in terms of studying the contexts of Nahj-ol-balagha. In order to do that, sermons, wisdom and letters of Nahj-ol-balagha have been studied by using context analysis method. Moreover, expressions related to joy, sadness, arrogance, modesty, patience and impatience have been extracted and analyzed; Some advices also have been suggested to managers and teachers. The obtained results have shown that not only has Imam Ali (AS) neglected the joy, but also he has recommended some ways to achieve happiness and to avoid sorrow. He also has informed teachers about the effects of modesty and has warned people about bad effects of arrogance and self-important. Patience is considered the first base of faith. he has introduced the impatience as a grief factor for a believer.Some of the important educational and moral issues are included understanding the emotions, their growth method and their effectiveness level in individual and social behavior and their balanced development to prevent the lack of emotion. The aim of this research is to study the Imam Ali’s (AS) views on training some of the emotions emphasizing its importance in educational management in terms of studying the contexts of Nahj-ol-balagha. In order to do that, sermons, wisdom and letters of Nahj-ol-balagha have been studied by using context analysis method. Moreover, expressions related to joy, sadness, arrogance, modesty, patience and impatience have been extracted and analyzed; Some advices also have been suggested to managers and teachers. The obtained results have shown that not only has Imam Ali (AS) neglected the joy, but also he has recommended some ways to achieve happiness and to avoid sorrow. He also has informed teachers about the effects of modesty and has warned people about bad effects of arrogance and self-important. Patience is considered the first base of faith. he has introduced the impatience as a grief factor for a believer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Emotions
  • Managing emotions
  • Nahj-ol-Balagha