درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

«هرمنوتیک» یعنی «هنر تأویل»، در اصل ارائه نظریه و روش درباره تأویل کتاب مقدّس و دیگر متون دشوار می­باشد. امروزه این بحث به­عنوان یک دانش جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است؛ به­ویژه در علوم انسانی همچون فلسفه، الهیات، نقد ادبی، علوم اجتماعی و فلسفه علم، پرسش­ها و بحث­های جدیدی را به­وجود آورده است. مقاله حاضر بر آن است که بحث هرمنوتیک را از نظر معنا، مراحل تحول و ... بررسی نموده و به رابطه­ی عالمان اسلامی با هرمنوتیک، بازتاب و تأثیرهرمنوتیک در حوزه علوم اسلامی و نقد آموزه­های آن به­ویژه در حیطه­ی تفسیر و فهم متن بپردازد. همچنین در این مقاله آموزه­های هرمنوتیک و تأثیر آن بر تـفسیر قـرآن و اختلاف در دین از منظر و دیـدگاه حضرت عـلی(ع) در کتـاب گران­سنگ نهج­البلاغه بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics in Nahj-ol-Balagha An Introduction

نویسندگان [English]

  • hossein reza taheri 1
  • mohammad javad yadolahifar 2
  • narges hamzekhani 3
چکیده [English]

Hermeneutics is the Study of  theory and Science of text interpretation, especially the interpretation, or exegesis, of scripture. Indee, it is the art of interpreting. The comprehension of any written text requires hermeneutics; regarding a literary text is as much hermeneutic act as interpreting law or Scripture. As a science, the debate has gaind a special place and has brought new discussions in so many fields such as humanities; Philosophy, theology, litrary criticism, social and philosophy of science. The present article is going to discuss the hermeneutics of meaning, the stages of development and examines the relationships between Islamic scholars and the hermeneutic reflection and the impact of the hermeneutic on the Islamic sciences and the criticism of the teaching particularly in the area of interpretation and understanding text. Also it is going to examine the teachings of the hermeneutics and their impact on the Quran and opposition in religion from Ali,s(AS) views concerning his pricious and valuable book, nahj-ol-balaghe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermeneutics
  • Religious texts
  • Interpretation
  • Interpretation of religious texts
  • Nahj-ol-Balagha