مطالعه ی تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در «نهج البلاغه» و «گزارش قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه»

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

قواعد بشردوستانه، دستاورد بزرگ نظام حقوق بین الملل در قرون نوزدهم و بیستم محسوب می شود. حمایت از غیرنظامیان و چگونگی رفتار با افراد خارج از صحنه نبرد (مجروحان، بیماران، فراریان و اسیران)، احترام به اجساد کشته شدگان و مردگان، ممنوعیت توسل به هر شیوه­ی جنگی بویژه منع به قحطی کشاندن دشمن و منع عمل متقابل از جمله اصول و قواعد بنیادین نظام حقوق بشردوستانه می باشند.
بسیاری از این قواعد و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه که غالب آنها تنها در سده اخیر میلادی در رویه دولتها مورد پذیرش قرار گرفته اند!، در 1400 سال پیش مورد تاکید حضرت علی ( ع ) بوده است و به جد بر رعایت آنها تاکید نموده اند و فرماندهان و سربازان تحت امر خود را ملزم به پیروی از آنها دانسته اند و بر رعایت آن مقررات نظارت کرده اند. جالب توجه است که تا سالها در حقوق بین الملل عرفی مشخص نبود که آیا قوانین جنگ برای حمایت از غیرنظامیان، افراد مریض یا مجروح، اسرای جنگی و مانند آن در مورد جنگهای داخلی هم اجرا می شود یا خیر تا آنکه با تصویب ماده 3 کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 برخی حمایتها برای اشخاص فوق الذکر در درگیریهای داخلی مورد شناسایی قرار گرفت اما امام علی ( ع ) رعایت مقررات حقوق بشردوستانه توسط سربازان خود در جنگهای صفین و خوارج را به دقت مورد توجه قرار دادند که در تقسیم بندیهای کنونی حقوق بین الملل معاصر، به عنوان جنگهای داخلی شناخته می شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Fundamental Rules of International Humanitarian Law and ICRC`Report on Customary International Humanitarian Law

نویسنده [English]

  • Satar Azizi
چکیده [English]

 
Humanitarian rules are a landmark achievement of International Law in the nineteenth and twentieth century. Some rules are fundamental rules such as protection of civilians and persons Hors de combat (Wounded and sick, Persons deprived of their liberty ), Protection of the dead against despoliation, prohibition of Starvation as a Method of Warfare and prohibition of reprisal.
 
Some of these rules and principles have been recognized by Imam Ali at 1400 years ago. It is interesting that these rules recently adopted by states. It is necessary to say also that the application of some rules in non-international wars until 1949 including protection of civilians and Wounded and sick, prisoners of war are not certain. Imam Ali respected Fundamental Rules of International Humanitarian Law in " sefain " and " khavarej ‘ that are described as non-international wars in contemporary international law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalagha
  • (Way of Eloquence)
  • humanitarian law
  • civilians
  • customary international law
  • Prohibition of reprisal
  • persons Hors de combat 1. Assistant