مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

به جهت اهمیت و ارزش بالای تفکر و اندیشه مثبت بر روی سلامتی و آســایش روح و روان و جامعه، مبحث  مثبت­اندیشی و خوش­بینی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. در این مجال با توشه­گیری از معارف عمیق امام علی(ع) ابتدا مؤلفه­های خوش­بینی که شامل توجه انتخابی(توجه مثبت به ابعاد مختلف زندگی انسان مانند توجه مثبت به خدا، جهان، افراد و ...)، مؤلفه­های مثبت­اندیشی شامل تفسیر منطقی رویدادها (آزمایشی دانستن سختی­ها و حوادث ناگوار، ناپایدار دانستن رویدادهای مثبت و منفی و مؤثر دانستن خدا، خود و دیگران در وقوع حوادث و رویدادها) وانتظار مثبت(باور داشتن به کمک خدا و وقوع رویدادهای خوشایند و عملکرد درست از سوی دیگران وآینده­ای روشن) می­باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار و نتایج  خوش­بینی و مثبت­اندیشی در فرد و جامعه از جمله: دستیابی به آرامش، کاهش ترس، اضطراب، حزن، اندوه و دستیابی به موفقیت و نیز موانع خوش­بینی و مثبت­اندیشی، ضرورت اجتناب از سوء ظن، حسد و بخل تبیین گشته و مورد تأکید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Thinking and Optimism in the Nahjolbalagheh

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Sadeghiniri 1
  • Maryam AllahyariNezhad 2
چکیده [English]

1 .
Proportion to the importance of positive thinking and ideas on health ,welfare and community and Spirit,discussion about optimism and positive thinking has importance and worthwhile place. The provisions of this article with deep teaching of Iman Ali(AS) , the first component of optimism that includes selective attention (has a positive attention to differentaspects of human life like has a positive attention to God ,the world , people and logical interpretation ( knowing trials and tribulations of adverse events ,knowing positive and negative events unstable and assign God and others role play in accidents and incidents) positive expectation (belief in God helping and the occurrence gracions events and right function from others and bright future) has been studied. Then the optimism and positive thinking in personal and social consequence , including:
Achieve peace, reduce fear, anxiety, grief, achieve to successness ,obstracles to happiness and optimism ,the need to avoid suspicion ,envy has been explained and emphasized.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimism
  • positive thinking
  • Euphemism
  • suspicion
  • peace of soul