شاخصهای ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

فرآیند حکومت از مؤلفه­های متنوع و گوناگونی پدید آمده است. یکی از این مؤلفه­ها چگونگی برقراری ارتباط متقابل مردم با حاکم است، اگر این ارتباط صادقانه، صریح، دو سویه و متعالی باشد زمینه مشارکت حداکثری برای رشد و آبادانی جامعه را در پی خواهد داشت. امام علی(ع) برای این ارتباط چنان جایگاهی قایل است که انتقاد مردم از وی به عنوان حاکم را حق خویش بر مردم و وظیــفه آنها می­داند. می­توان گفت این نوع نگاه در بین رهبران تاریخ پر فراز و نشیب جوامع انسانی بی نظیر است. این پژوهش در صدد آن است که با استناد به فرمایشات آن امام همام، ضمن توصیف اهمیت جایگاه ارتباط بین مردم و حاکم، چگونگی ارتباط مطلوب را تحلیل و با دقت در زوایای فرمایشات آن حضرت در نهج­البلاغه، ویژگی­های بارزی که برای ارزشیابی فرایند حاکمیت از این آموزه­­ها به­دست می­آید، استخراج نماید و به این مهم بپردازد که با ارایه این شاخص­ها می­توان چگونگی مؤلفه­های ارتباط حاکمیت اسلامی را تبیین نمود و در نهایت یکی از کارکردهای اصلی این پژوهش پیدایش، حفظ و تقویت این ویژگی­ها برای کارایی مطلوب حکومت دینی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria of People’s Good Relatioasship With Governor in Nahjolbalaghe

نویسندگان [English]

  • Sohrab Morovati 1
  • Zahra Rezay 2
چکیده [English]

Government has been made from various and different issues. One of the issues is how people and governor have mutual concerns and if this relatianship is direct, honest, mutual and sublime there will be more space for matimal participation for societies growth and devebpment .Imam Ali(AS) be lieves that people should criticize the governor and it hs the governor right that should be met by people,it can be said that this point of view between history govern ors of human societies is unique. This research tries to extract significant values that a governor should have and goes to this important point that by presenting this in deyes who we can investhigate the issues of Islamic government affairs according to Imam Ali qreat speechey while describing the importance of people and governor relationship and howan alyze this suitable relationship.Finaly one of the main function of this research is creating main training and improving thess features for better performance in a religious govern ment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali(AS)
  • peoples right
  • governorduty
  • suitable relationship