آسیب های سیاسی و اجتماعی در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

آنجا که دستیابی به بهترین جامعه و شناخت اصول و مبانی آن، از اساسی­ترین اهداف شریعت الهی و تلاش انسان­های صالح در میدان اندیشه و عمل بوده است، لذا در این مقاله آسیب­هایی که از نظر سیاسی و اجتماعی، جامعه­ی اسلامی را تهدید می­کند مورد بررسی قرار گرفته است تا به واسطه­ی آن نظام­های الهی از یورش آن­ آسیب­ها مصون مانده و رهاورد نهضت­های انبیاء و اولیاء، استمرار و گسترش یابند. این مقاله آفت­های سیاسی و اجتماعی را در نهج­البلاغه مطالعه، بررسی و تحلیل کرده و به همراه راهکارهای آن ارائه نموده است. آفت­هایی چون هرج و مرج شغلی و اجتماعی، باج­خواهی و امتیازطلبی، عدم توجّه به نهادینه کردن آزادی­های سازنده و قانونمند، بی­توجّهی به عدالت و ظلم به مردم، بی­مهری با مردم و خط­کشی­های نامربوط، بی­انصافی و نادیده گرفتن مظلومان، عدم وجود اعتذار هنگام اشتباه، بی­توجّهی به عامّه­ی مردم به همراه خشنودسازی خواص و ... آسیب­هایی هستند که جامعه­ و نظام اسلامی را تهدید می­کنند. وجود مبانی و مصادیقی از ­علوم سیاسی و اجتماعی درآن نشانه­ی پویایی و جاودانگی و عدم تعلّق آن به مکان و عصر خاصی است. لذا توجّه به اندیشه­ها و فرامین معصومین همیشه انسان و جامعه­ی انسانی را از نابودی باز می­دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Political Damages in Nahjolbalaghe

نویسنده [English]

  • habiboallah halili jelodar
چکیده [English]

Since achieving to the best of society and recognising it’s basic is the most important object in divine religion and the efforts of pious in the field of thought and action, in this paper, to secure divine system of those damages and develope the acievement of prophets movement. we tried to verify those damages in which treaten islamic society from social, political aspects.
In this paper, we examined social and opolitical calamities in nahjolbalaghe along with alternatives. Calamities like social and employing chaos, tollgating, ignoring instituting structural freedom and legal, ignoring justice and oppression to pepoles, unkindness and unrelated ruling, injustice and ignoring oppressed, non excusing in making errors, ignoring the whole society and pleasing nobles… are of calamities in which threaten islamic society.
The existence of basic about social and political science indicates it’s seeking and eternality and non dependence to the special time and location .Yet paying to the rule and suggestion of innocents could salvate human and human society from destruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • Nahjolbalaghe
  • society
  • Imam Ali(AS)