بررسی مدح علوی در دیوان " بلون الغار بلون الغدیر" اثر معروف عبدالمجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه کردستان

چکیده

ادبیات از جمله عوامل اساسی در تبلیغ و اشاعه هر دین و آیینی به شمار می‌رود، و ادیبان در هر عصر و دوره‌ای، گاه برای ابراز باورهای دینی و اعتقادی خود از قلم، بیان، عاطفه، احساس و قدرت خیال خود کمک گرفته‌ا‌ند، ازهمین روست که می‌توان میان ادبیات و دین پیوندی قائل شد. شعر شیعی نیز یکی از شاخه های مهم و بارز ادبیات به شمار می‌آید که از زمان پیدایش آن یعنی صدر اسلام تا به امروز، نقش مهمی در تعبیر و بیان احساسات شاعران نسبت به عقاید مهم مرتبط با شیعه، ایفا نموده است. حضرت علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌هایی است که شاعران و نویسندگان در هر عصر و زمانی و نیز به هر زبان و گویشی به مدح یا رثای ایشان پرداخته‌اند. معروف عبدالمجید، شاعر معاصر مصری، پس از پذیرش مکتب تشیع، اکثر دیوان خویش را به مدح و رثای ائمه‌ی اطهار(علیهم السلام) اختصاص داده است. امام علی(ع) بیشترین سهم را در این دیوان داراست. شاعر ضمن اشاره به مقام و منزلت امام علی (ع)، به مسائلی مانند شجاعت و حماسه‌های ایشان، غدیر خم، طلب شفاعت از ایشان و شهادتشان اشاره نموده است. پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی ضمن معرفی شخصیت شاعر، مدح علوی را در دیوان وی مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studyingthe eulogy of Ali(AS) in the collected poems"Bolon Alghar Blon Alghadir" Marouf Abdolmajid

نویسندگان [English]

  • mahin hajizadeh 1
  • masoud bavanpoori 2
چکیده [English]

Literature is among the the fundamental factors in the promotion and dissemination of any religion, and sometimes writers and poets of any era,have usedstylograph,expression, emotion, imaginationand powerto presenttheir religious beliefs, that’s why that a link can be made between literature and religion. Shi’a Poetry is one of the greatest branches of literature, that from the time of the presentation of Islam, has had an important role in interpretation and expresion of the poets’ emotions for beliefs associated with Shi’a.Imam Ali (AS) is one of the greatest figures whompoems and writers in every ages in every language and dialect, have praised him. Marouf Abdolmajid, contemporary Egyptian poet, after adopting to shi’a shool, allocated a large quantity of his collective poemsto the praise and eulogy of great Imams (PBUT), among them Imam Ali(AS) had the most part in this poet’s poems.More than referring to Ghadir Khom, courage and mythsof Imam Ali (AS), he mentioned his intercession and his testimonyplea. This study seeks to introducethe character of the poet, and study the eulogy of Ali(AS) in his collected poems, relying on descriptive - analytical methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eulogy
  • Imam Ali (as)
  • Marouf Abdolmajid
  • collected poems