مردم‌شناسی کوفه از نگاه امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

ناهمگونی رویدادهای کوفه بیش از آن است که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت. شهری که در طول تاریخ پایگاهی مهم برای تشیع بوده، خود صحنه‌ی وارد آمدن سهمگین‌ترین ضربه‌ها بر پیکر تشیع نیز بوده است. جاذبه‌ی رازگشایی از این دو رویه‌ی متضاد، طیف‌های مختلفی از پژوهشگران را به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع واداشته است. بسیاری از تحلیل‌ها در قضاوتی یک‌سویه، حوادث غم‌بار این شهر را به پای توده‌ی مردم آن نوشته و کوفیان را مردمانی سست‌عهد و بدعنصر معرفی کرده‌اند؛ اما واکاوی ستایش‌ها و نکوهش‌های علی(ع) درباره‌ی کوفه و کوفیان، کلیت این قضاوت را رد کرده، تحلیلی واقع‌بینانه و منصفانه پیش چشم قرار می‌دهد. توجه به نقش و سهم طبقه‌ی خواص در بافت اجتماعی کوفه، دسیسه‌های بیرونی و تغییر ارزش‌های جامعه و نیز توجه ویژه به سیر زمانی ستایش‌ها و نکوهش‌های علی(ع) درباره‌ی کوفه، از پایه‌های اصلی این تحلیل است.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anthropology of Kufa to Ali (AS) with emphasis on Nahj-ol-balagha

نویسنده [English]

  • mohammad hassan nadem
چکیده [English]

Kufa a city that has historically been a strong hold of the Shia themselves into the scene of the most terrible blow to the body was a Shia. Research the appeal of these two contrasting practice, the various factions has led researchers to investigate various aspects of this issue Many analysts in the judgment of yours, the city's tragic events, it is the grass roots and Kofiun faithful people have been introduced, but the praise and criticism of Imam Ali in Kufa the judge rejected the whole, realistic analysis and just before the eye Given the role of social class in the context of the properties of Kufa, in trigues and change the outer special attention to community values​​ and time course of Kufa, Ali Praise and criticism of this analysis is the foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kofi
  • Imam Ali
  • Anthropology
  • People and Properties
  • Nahj-ol-Balagha