سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان

3 کارشناس‌ارشد نهج‌البلاغه دانشگاه لرستان

چکیده

سبک‌شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سده اخیر، ادبا و سخنوران توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. سبک ادبی روش یا شیوه خاصی از بیان افکار است که نویسنده یا گوینده با استفاده از انتخاب کلمات و الفاظ و تعابیر خاصی به انتقال اندیشه های خود در مورد واقعیت‌ها می‌پردازد. امیرالمومنین (ع) با استفاده از فنون بلاغی، مفاهیم اخلاقی، عبادی و اجتماعی مورد نظر خویش را در قالب بهترین الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان کرده است. در این میان خطبه 91 نهج البلاغه موسوم به خطبه الأشباح است به بیان موضوعات مختلفی از قبیل خداشناسی، چگونگی آفرینش آسمان‌ها، ویژگی‌های فرشتگان و... پرداخته است. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، با بررسی سبک‌شناختی این خطبه، از چهار دیدگاه آوایی، نحوی، دلالی و فکری، به بیان زیبایی‌ها، ارزش‌ها و سبک این خطبه پرداخته است. نتیجه این که این خطبه، در سطوح سه‌گانه سبکی، به هم پیوسته و اندام‌وار، اندیشه‌های بلند امام علی(ع) را به تصویر کشانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Stylistic study of "Al-Ashbah Sermon" in Nahj Al Balaghah

نویسندگان [English]

  • ali nazari 1
  • kobra khosravi 2
  • zahra ebrahimi 3
چکیده [English]


Stylistics is one of the literary topics that the literati and writers have had a special attention to it during the past decade. Literary style is a method or a special way of expressing thoughts that the writer or the narrator tries to transfer his ideas and thoughts about the realities through selecting words, terms and specific interpretations. Amir-al-Moemenin has expressed his intended moral, divine and social concepts artistically and in the best words, using rhetorical techniques. Among the sermons and letters, it is the sermon 91 of Nahj-Al-Balaghah that is called Al-Ashbah in which Imam Ali expresses various topics like Creation of Heavens, Creation of Angels, and God`s Knowledge. In this research, with a descriptive-analytic method, the sermon 91 is studied stylistically from four perspectives: phonetic, syntactic, implicit and intellectual and the beauties, values and style of this sermon are expressed..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • Sermon Al-Ashbah
  • stylistics