تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام‌نور ایران

2 مربی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام‌نور ایران

3 بورسیه هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

معرفت‌شناسان معاصر مدعی‌اند از نظریه‌های اخلاقی در نظریه‌های معرفت‌شناسی استفاده شده است. در معرفت‌شناسی سنتی این بهره‌مندی ناآگاهانه صورت گرفته است ولی در معرفت‌شناسی معاصر خصوصاً معرفت‌شناسی فضیلت‌گرایانه استفاده از مؤلفه‌های اخلاقی فضیلت‌گرایانه به‌طور آگاهانه اتفاق افتاده است.
    اخلاق اسلامی جزو نظریه‌های اخلاقی فضیلت‌محور محسوب می‌شود و روایات ائمه علیهم‌السلام مشحون از توصیه‌های اخلاقی می‌باشند که بر دو مؤلفه محوری فضایل و رذایل تأکید دارند. ائمه علیهم‌السلام به‌دلیل اتصال به منبع علوم غیبی پیشتر از اندیشه‌ی زمانه خود می‌اندیشیده‌اند و به ارتباط عمل و اندیشه وقوف داشته‌اند. فرمایشات حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه مؤید این معنا است. ایشان در نهج‌البلاغه نحوه تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی را بر باورها و اعتقادات ترسیم نموده اند. سؤال اصلی این مقاله: تأثیر مؤلفه‌های اخلاقی فضیلت محور بر نظریه معرفت‌شناختی باورهای دینی اسلامی در نهج‌البلاغه چگونه تبیین شده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtues and Moral Vices on Beliefs and Faiths in Nahj-ol-balagha

نویسندگان [English]

  • vali khoshtinat 1
  • mohammad ghaffari 2
  • akram askarzadeh maazraeh 3
چکیده [English]

Contemporary epistemologists claim that moral theories have been used in epistemological theories. This has been used in traditional epistemology unconsciously, but in Contemporary epistemology, specially virtual epistemology, moral component of virtue has been used consciously.
Islamic morality is being considered as virtue based moral theories and the imams (pbu) narrations fraught of moral recommendations which insist on two central component of virtue and vice. accessing divine sciences, the imams (pbu) think more progressive than their time and were aware of Relation between action and thought. Holy sayings of holiness Imam Ali (pbu) in Nahj-ol-balagha Indicates this. He maps the way of Virtues and moral vices’ impact on beliefs and faiths in Nahj-ol-balagha.
He recommended following moral and cognitive patterns to gain Honest belief and he also introduces Prophet Mohammad (pbu) as moral and cognitive pattern. Imam Ali (pbu) insists on the role of will on belief and action and thought. He believes that Moral virtues as faith, common sense, pietism, mentioning God is the Appropriate basis of honest belief formation, when moral Vices as unbelief and aberration, Sensualize and prevent honest belief formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtue based moral
  • virtue based Epistemology
  • Islamic moral
  • Holiness Imam Ali (pbu)
  • Nahjolbalaghe