بازشناسی مخاطب نامۀ31 نهج‌البلاغه با تحلیل منابع، متن و تاریخ

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس‌ارشد نهج‌البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

نهج‌البلاغه به‌عنوان مشهورترین منبعی که سخنان حضرت علی(ع) در آن گردآمده است، شامل نامه‌هایی است که با اهداف مختلف به والیان، فرزندان و ساکنان شهرها نوشته‌اند. نامه‌ای که بنا بر قول شریف رضی خطاب به امام حسن(ع) و پس از بازگشت امیرمؤمنان(ع) از نبرد صفین نوشته‌ شده است، به‌عنوان نامه‌ی سی‌ویکم این کتاب شناخته می‌شود. در این پژوهش تلاش شده تا با تحلیل متنی، تاریخی و سندی و نیز بررسی منابعی که سخنان آن امام همام را پیش و پس از سیدرضی نقل کرده‌اند، پژوهش جدیدی راجع به مخاطب این نامه صورت گیرد. در نتیجه، این فرضیه مطرح و تقویت شده ‌است که نه امام حسن(ع) بلکه فرزند دیگر امام علی(ع)، یعنی محمد بن حنفیه، مخاطب نامه است. با قبول این مطلب، برخی از برداشت‌ها از نامه‌ی31 نیازمند بازنگری خواهد بود و یکی از دلایل مخالفان شیعه در اعتقاد به عصمت امام، که به این نامه استناد کرده‌اند، ابطال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition the Addressee of the 31st Letter of Nahj al-Balagha by analyzing the sources, text and the history

نویسندگان [English]

  • mehdi mojtahedi 1
  • HANNANE SADAT ZAHRAEE 2
چکیده [English]

Nahj al-Balagha as a most famous source of Sayings of Imam Ali (a.s.), Includes letters that have been sent to his governors, children and residents of cities, with various purposes. A letter that is known as the 31st letter of the book, in Sharif al-Radi’s view, was written to Imam Hasan ibn Ali (a.s.) during return from Siffin. This Essay try to present a new survey on it's addressee by analysing texts, history and chain of Narratives, following a study of sources of his sayings before and after the Sharif al-Radi. As a result, this theory Strengthened that it’s real addressee is not imam Hasan (a.s.) but the other son, Muhammad ibn Hanafiyyah. Accordingly ٍُSome perceptions of the 31st letter need to be reviewed and one of the main reasons of opponents the Infallibly for Imam who have referred to the letter, will be annulled.
who have referred to the letter, will be annulled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali b. abi talib
  • 31st Letter of Nahj al-Balagha
  • Hasan b. Ali
  • Muhammad b. Hanafiyya