بررسی تطبیقی سبک‌های فرزندپروری با سبک فرزندپروری امام علی(ع) در نامه سی و یکم نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

چکیده
فرزند پروری اولین و اساسی¬ترین مرحله در فرآیند پرورش و اجتماعی کردن فرزندان در جامعه با توجه به باورها، ارزش¬ها و ایده¬آل¬های والدین است. هدف این بررسی پاسخ به سؤالات چهارگانه¬ای است که در شکل سبک¬های فرزندپروری در برابر نهج¬البلاغه طرح شده¬اند. در پاسخ به سؤالات از روش توصیفی مبتنی بر تحلیل متن استفاده گردیده است. بر این اساس مفاهیم مندرج در سؤالات با متن نهج البلاغه معادل سازی و برابر گردیده و سپس به هر سوال پاسخی متناظر در متن داده شده است. یافته¬ها بیان¬گر این است که امام علی(ع) سبک¬های مستبدانه، سهل¬انگارانه و غفلت¬انگارانه را کاملاً رد می¬کند و هیچ کدام را مناسب تربیت نمی¬داند و در تربیت فرزندان از این شیوه¬ها استفاده نمی¬کند. سبک مقتدرانه از نظر لزوم نظارت و کنترل بر فرزندان و ضرورت پاسخ¬دهی مناسب به فرزندان و احترام به آرا و نظرات آن¬ها به سبک امام علی(ع) مشابهت¬هایی دارد؛ اما آن¬چه سبک امام علی(ع) را متمایز می¬سازد، مبانی، اهداف، ارزش¬ها، نوع قواعد و مقررات و اولویت¬بندی¬هایی است که در سبک علوی وجود دارد و سبب می¬شود نتوانیم این سبک را مقتدرانه به شمار آوریم و چه بسا سبک مسوولانه ـ که برخی برای سبک امام(ع) به کار برده اند ـ اسم مناسب و متناسبی برای سبک اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of parenting styles with Imam Ali parenting style in letter 31 of Nahj-ol-balagha

نویسندگان [English]

  • ALI MOHAMMAD GHODSI 1
  • Morteza Ghaemi 2
چکیده [English]

Parenting is the first and most basic stage in training and socialization process of children in society. All this process is based on Parents’ believes values and ideals. The purpose of this study is finding some answers for questions on parenting styles by using Nahj-ol-balagha. The study methodology is descriptive method based on context analysis. Using this methodology we try to find answers for questions from Nahj-ol-balagha text. The study findings show Imam Ali denying authoritarian, permissive (indulgent) and neglectful parenting styles. He don’t take these parenting styles suitable for training children at all. There are some similarities in authoritative parenting style with Imam Ali perspective on training children such as revering children, responsibly treating to children and having control and supervision on children.There is a distinctive difference too between Imam Ali’s parenting style and authoritative one which it gives us a different parenting style called Alavi parenting style. This new parenting style has some foundations, values, goals, rules and priorities which make Alavi parenting style a different style as compared to authoritative parenting one. It is better to name Alavi parenting style a responsible parenting – according to some thinkers – which can be a good and suitable name for Islamic style of parenting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj-ol-Balagha
  • Parenting Styles
  • control
  • Supervision