کلیدواژه‌ها = میرزاحبیب‌الله خویی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مؤلفه‌های بلاغی در «منهاج‌البراعة»

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 63-83

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص