نویسنده = میر علی سید نقوی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 21-39

10.22084/nahj.2016.1638

میر علی سید نقوی؛ علی فرهادی