تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 کارشناسی‌ارشد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

چکیده

از جمله مسائلی که ذهن صاحبان اندیشه­ های مختلف را به خود مشغول کرده و احیاناً به قضاوت­ های ناصحیحی انجامیده است، فحص و بررسی روایات منقول از حضرت علی(ع) در مورد زنان و مباحث پیرامون آن است. زیرا برخی از این احادیث، شخصیت و هویت زن را هدف قرار داده است. بر این اســاس، برخی تعابیـری که در نهج ­البلاغه و جز آن به چشم می­ خورد، افزون بر اشکال­ های سندی که متوجه برخی روایات است، متن آن­ ها نیز نیازمند مطالعات فقه الحدیثی است تا با عرضه بر قرآن­ کریم، روایات قطعی، معیار عقل، شأن و جایگاه معصوم و در نهایت مسلمات تاریخی، صحت و سقم آن بررسی شود تا مراد حقیقی معصوم که همان یکسانی زن و مرد در ابعاد انسانی و شخصیتی است، مکشوف گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nahjul balagha traditions assessment a bout women reoroach

نویسندگان [English]

  • fathiye fatahizadeh 1
  • mohammad reza rasouli 2
  • elahe hatami rad 3