بررسی ساختار آغازگری در خطبه‌ی جهاد نهج‌البلاغه براساس فرانقش متنی نظریه نظام‌مند نقش‌گرا

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بی ­شک نهج ­البلاغه امیرمؤمنان علی(ع) با وجود خطبه­ ها، نامه­ ها و کلمات قصار خود به حق می­تواند کتاب راه زندگی بشر باشد و این امر دلیل اهمیت تعمق و تدبر در آن است. از این­رو، با عنایت به اهمیت به­ کارگیری نظریات علمی در فهم بهتر متن نهج­ البلاغه، این پژوهش به تحلیل خطبه جهاد براساس فرانقش متنی  نظریه نظام­ مند نقش­ گرا از منظر ساختار آغازگری پرداخته­ است. ابتدا تمامی 99 بند آن تجزیه و بخش آغازگر و پایان بخش هر بند مشخص شد. نتایج این بررسی­ ها نشان داد 70 درصد از بندهای این خطبه با آغازگر مرکب شروع شده و این انتخاب به ایجاد پیوستگی در متن کمک کرده­ است، به­ طوری­ که انتخاب آغازگر در چند بند مبین حفظ و یا امتداد موضوع بوده و در مواردی نیز به ­کارگیری آغازگری خاص، زمینه فهم و تفسیر بند یا بندهای بعدی را فراهم نموده ­است. نقش برخی آغازگرها نیز در مشخص­ کردن مرز بخش­ های مختلف خطبه و حرکت از یک موضوع به موضوع دیگر بارز است. علاوه ­بر این موارد، مشخص شد آن حضرت در این خطبه در برخی از بندها از آغازگری استفاده کرده که از دید ایشان می ­توانسته است نقطه ­ی شروعی ماندگار، مفید و مهم از پیام باشد. یافته ­های این پژوهش می­تواند دلیلی مستند بر سخنوری بی­ همتای علی(ع) باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the thematic structure of Jihad lecture in Nahj-Albalagheh based on the textual metafunction of the Functional Theory

نویسندگان [English]

  • mohammad ali arab zozani 1
  • mohammad reza pahlavan nezhad 2