بررسی تحلیلی مهم ترین اصول اخلاقی حاکم در نظام مالیاتی علوی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

نظام مالیاتی از ابعاد مختلف در کانون توجهات صاحب­نظران اقتصادی بوده است. اصول اخلاقی حاکم بر فرآیندهای مالیاتی به­منزله روح نظام مالیاتی جهت­گیری­های ارزشی و هنجاری این نظام را معین کرده و کیفیت کارکرد و اثرات ناشی از اجرای مالیات­ها را مشخص می­نمایند. در این مقاله سعی می­شود با استفاده از روش اسنادی و توصیفی مهم­ترین اصول اخلاقی حاکم بر نظام مالیاتی براساس اندیشه و سیره عملی حضرت علی(ع) معرفی و تحلیل گردد. مطالعه، دستاوردهای نظری و کاربردی بسیاری در رابطه با فرآیند مالیاتی دارد از جمله: لزوم پایبندی به مقررات و قوانین، توجه به عمران و آبادسازی جامعه و سیاست­های حمایتی از تولید در طراحی مالیات­ها، رعایت عدالت منطقه­ای در مصرف منابع حاصله از جمع­آوری مالیات­ها، جلوگیری از تضعیف مالکیت شخصی و شکستن حریم خصوصی مؤدیان در فرآیند مالیات­ستانی، رفتار به بهترین و صحیح­ترین نحوه­ی ممکن و با رضایت­خاطر و رغبت در فرآیند پرداخت مالیات و... .در بخش پایانی مقاله نیز توصیه­های سیاستی متعددی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of The Most Important Ethical Principles of “ALAVI Tax” System

نویسنده [English]

  • mohammadreza shahab
چکیده [English]

Tax systems (TS) in their various dimentions are a main focus of economist's arguments. The ethical principles which can be served as a behavioral nature of TS, determine the normative direction of TS and the quality of it's performances and the effects of taxation.
In this paper we attempt to provide a framework for analyzing the ethical principles for “ALAVI” taxes based on a descriptive method. This study have abundant theoretical, applicable consequences, and findings in association with tax process which include:
Necessity of adherence to the laws and regulations, pay attention to the development and prosperity of the society and the protection policy in production, in designing taxes, of justice in the region consumption accuring resources collecting tax, prevent the weakening and breaking the limits of private property of tax payers in the process of tax collection, treatment the best and the most correct manner of possible and with satisfaction and willingly in the process of paying taxes etc. Some several policy recommendations are presented in the final section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax system
  • “ALAVI TAX”
  • Ethical Principles