تأثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه ی عدل (با استناد به شعر پارسی)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

3 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

گرایش­های مذهبی، تأثیر شگرفی بر متون فرهنگی- ادبی ملت­ها نهاده و می ­نهد. در محدوده­ی زبان پارسی نیـز مـی­توان برخی از این تأثیرات را مشاهده کرد. تغییر گرایش مذهبی ایرانیان، از مذهب تسنن به تشیع، تغییرات عمده­ای را در متون ادبی بر جای نهاد؛ از جمله سمبل عدل که تا پیش از عهد صفویه به خلیفه­ی دوم، عمربن ­خطاب، اختصاص داشت، به علی ­بن­ابیطالب(ع) منتقل شد.
    نهج ­البلاغه، اثر ارزشمند امام علی(ع)، تأثیر عمده ­ای بر این تغییر نگرش داشته است؛ چرا که نمود عدالت آن حضرت را بیش از هر جا می­توان در این کتاب ملاحظه نمود. برقراری عدل و رعایت انصاف، در تمام ابعاد اندیشه ایشان قابل مشاهده است. حقیقتی که بر انتساب عدل به این امام بزرگوار، صحه می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Nahj-ol-balagha on Change of Iranian View on Field of Justice (With Documentation to Persian Poem)

نویسندگان [English]

  • behroz romiani 1
  • masoumeh bakhshizadeh 2
  • mostafa salari 3
چکیده [English]

Religious tendency influenced and would so on literature and cultural texts a lot. On the scope of Persian language, we can see part of these changes. Change of Iranian religious tendency, of Tasannon to Shia’, make many difference on literature text.Like the symbol of justice that belongs to Omar-Ibn-e-khattab, until Safavie period, translate to Ali-Ibn-e-abitaleb(AS).
Nahj-ol-balagha, Imam Ali's(AS) valuable book, affects on this change of view a lot. Why, the representation of that justice is more than anywhere in this book. The establishment of justice and equity in all their dimentions of theught can be observed, the truth that authenticity of justice to this great Imam (AS) approved.                                                              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali(AS)
  • Omar-ebn-e-khattab
  • justice
  • Nahj-ol-Balagha
  • Persian Literature