مراحل رشد تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

دنیای معاصر بیش از هر زمان دیگری با چالش­های مختلف اخلاقی مواجه است. بحران ­ها و انحطاط اخلاقی که در برخی از جوامع به چشم می­ خورد؛ مؤید و معرف این نکته است که نظام­های تربیتی این جوامع در زمینه اخلاق و به­ ویژه تربیت اخلاقی به قهقرا رفته­ اند. تربیت اخلاقی را می­توان به ­عنوان فرآیند ایجاد و پرورش فضائل اخلاقی در فراگیران و تدارک شرایطی جهت بازداشتن آنها از رذائل اخلاقی در مقام نظر و عمل تعریف نمود. برای تحقق تربیت اخلاقی توجه به مراحل رشد اخلاقی نکته بسیار مهمی است. رشد اخلاقی موضوع مهمی است که همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است. در این زمـینه نظـریـه ­های متعددی مانند نظریه اجتماعی- فرهنگی، روان- تحلیلی و شناختی وجود دارد که هرکدام با توجه به جهان ­بینی خود، رشد اخلاقی را وابسته به عامل یا عامل ­های می­ دانند. اما به ­طور کلی منشأ اخلاق را براساس انـسان ­محـوری قـرار مـی­دهند. این مقاله درصدد است که با توجه به آثار غنی اسلام و به ­خصوص دیدگاه امام علی(ع) به بررسی مراحل رشد اخلاقی بپردازد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مفهوم اخلاق و تربیت اخلاقی و مراحل رشد اخلاقی از منظر امام علی(ع) مورد بررسی قرار می­ گیرد. یافته ­های پژوهش نشان داد که امام(ع) اخلاق را نوعی امکان در نظر می­ گیرد و با توجه به مراحل نفس، در تبیین مراحل رشد اخلاقی به چهار مرحله؛ بهیمی، درندگی، شیطانی و الهی اشاره دارد و براساس همین مراحل، ویژگی­ها و دستورالعمل­های خاصی را در سه دوره هفت ساله بیان می­ کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Growth Stages of Moral Education from Imam Ali,s (AS) ViewPoint

نویسنده [English]

  • ahmad salahshori
چکیده [English]

The contemporary world faces different moral challenges more than any time. The crisis and the decline of morality which is seen in some of the societies, represents the point that training systems of these societies in the field of morality in the retreatare gone. Moral education can be as a process of establishing and training of moral virtues in learners and preparing conditions to deter them from moral means in position and action. To achieve the moral education to the stages of moral development is a very important point. Moral development is an important issue that has always been of interest to scholars. There are various theories such as socio-cultural theory in the field of analytical psychology and cognitive modes, each according to his world view, moral development depends on the agent(s) but generally the origion of morality based on human centred place. This paper is according  to Islam, and particularly is rich in works of Imam Ali (AS), the review should review the process of moral development are development. So in this paper, using analytical methods-ethics and moral conception of moral development are examined from the view point of Imam Ali (AS). The findings revealed that Imam Ali (AS) considers ethics a possibility and considering the characteristics of ego-self and specific instructions during the years in three states.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Moral
  • Moral Education
  • Moral Development Stages