فرازهایی از زندگانی پیامبر(ص) در نهج‌البلاغه

نویسنده

استادیار گروه الهیات، علوم انسانی، بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زندگی و سیرة مردان بزرگ الهی، محل تجلّی دانش، باورها و کمالات آنان است. بر این اساس، قرآن مسلمانان را به مطالعه قصص و زندگانی انبیاء دعوت نموده است و رسول خدا را که انسان کامل و سرآمد انبیاء و پیشوای انسان‌های وارسته می‌باشد به عنوان اسوه معرفی کرده و از مردم خواسته است تا از سیره نورانی او تبعیت نمایند. آشنایی با مواضع اعتقادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی پیامبر برای بناء تمدن نوین اسلامی اجتناب‌ناپذیر است. امام علی (ع) در نهج‌البلاغه به مناسبت‌های مختلف به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی به ویژه عرب جاهلی در عصر بعثت اشاره فرموده و تأثیر اسلام در ایجاد تحول همه جانبه در عالم مخصوصاً در شبه‌جزیره عربستان را گوشزد نموده است. پژوهش حاضر در صدد است نقش پیامبر در تحولات همه جانبه صدر اسلام و ضرورت استفاده از سیره آن حضرت در زندگی انسان معاصر را توضیح دهد. لذا با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، فرازهایی از تاریخ زندگی و سیرة پیامبر اکرم را از زبان امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که جامعه اسلامی برای رسیدن به سعادت، رفاه، آسایش، اقتدار و تمدن نوین اسلامی، باید ساده زیستی، حسن خلق، حسن تدبیر، عدالت محوری، قانون­مداری، قناعت و اعتماد به خدا در زندگی پیامبر را چراغ راه زندگی خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phrases from the life of the Prophet in Nahj al-Balaghah

نویسنده [English]

  • ghodratollah niazi
Assistant Professor, Department of Theology, Humanities, Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The life and biography of great divine men is the place of manifestation of their knowledge, beliefs and perfections. Accordingly, the Holy Qur'an has invited Muslims to study the stories and lives of the prophets, and has introduced the Messenger of God, who is the perfect and supreme man of the prophets and the leader of pious people, as a model, and has asked people to follow his enlightened life. Familiarity with the religious, educational, political, social, economic and military positions of the Prophet is inevitable for the construction of a new Islamic civilization. In Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS) on various occasions referred to the cultural, political and social conditions of the international community, especially the ignorant Arabs in the era of the Besat, and warned of the influence of Islam in creating a comprehensive change in the world, especially in the Arabian Peninsula. The present study seeks to explain the role of the Prophet in the comprehensive developments of the beginning of Islam and how to use his life in the life of contemporary man. Therefore, using analytical and descriptive methods, he examined passages from the history of the life and biography of the Holy Prophet in the language of Amir al-Mo'menin in Nahj al-Balagheh and concluded that the Islamic society to achieve happiness, prosperity, comfort, authority and modern Islamic civilization. Simple life, good character, good judgment, central justice, rule of law, contentment and trust in God in the life of the Prophet should be the light of his way of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sira
  • resurrection
  • morality of the Prophet
  • companions of the Prophet