تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ترجمه و تفهیم نهج­البلاغه به عنوان مهم­ترین متن دینی بعد از قرآن از اهمیت بالایی برخوردار است و مترجمان زیادی تاکنون به ترجمۀ آن پرداخته­اند که هر کدام شیوۀ خاص خود را داشته­اند. بررسی و کشف ویژگی­های خاص هر ترجمه می­تواند افق و روزنه­ای جدید را برای ترجمه­های مترجمان بعدی بگشاید. از میان مترجمان طراز اول نهج­البلاغه، می­توان به فیض­الاسلام اشاره کرد. ایشان افزوده­هایی در ترجمه خود به جهت فهم بیشتر مخاطب اعمال کرده است و عنوان ترجمه و شرح بر اثر خود گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است در کار ایشان کاوش و تأمل کند و بکوشد که میزان صحت و درستی ادعای مترجم در مورد این افزوده­ها را آشکار سازد. با بررسی و ارزیابی ترجمۀ وی، مشخص گردید که ویژگی­های شرح، آن طور که باید و شاید بر اثر ایشان صدق نمی­کند و می­توان افزوده­های فیض‌الاسلام را در سه اصل تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون­متنی تقسیم­بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Affirmation, Explanation and intertextual . Abridged Discriptic in Feyzol- Eslam Translation of Nahjol-Balaghe

نویسندگان [English]

  • sadegh sayyahi 1
  • mahmood abdanan mahdizadeh 2
  • masome taravosh 3
چکیده [English]

Translation and realization of Nahjol- Balaghe as the most considerable religious texts after  Quran is really important, and many translators  who have their own styles have translated it so far
Investigating and discovering particular features of each translation can open new horizons for other translators translations.Among the distinguished translators of Nahjol- Balaghe, One can refer to Feyzol- Eslam . He has added some adjuncts to his translation for better understanding of the text and has entitled his work translation and explanation This paper aims at investigating his work and revealing his claim about the adjuncts on it After exploring and evaluating his translation, findings imply that the features of explanation are not as perfect as they should bein his work. Feyzol- Eslam’s adjuncts can be divided in three principles : affirmation, explanation –and inter textual abridged description 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjol- Balaghe Translation
  • Feyzol- Eslam
  • Affirmation
  • Explanation. Inter textual Abridged Description
-        ابن­منظور، محمد­بن­مکرم. (1414).لسان­العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.

-        بحرانی، ابن­میثم. (1375). ترجمه شرح نهج­البلاغه. مترجم: قربانعلی محمدی مقدم- علی‌اصغر نوایی ‏یحیى‏زاده‏، چاپ: اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌های ‏اسلامى آستان قدس رضوی.

-         پالامبو، گیزپه (1391)، اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه. مترجم: فرزانه فرح­زاد و عبـدالله کریم­زاده، چاپ اول، تهران: نشر قطره.

-        خزاعی­فر، علی (1379).«فرهنگ اصطلاحات ترجمه». مجله مترجم. شماره 33، 48-45.

-        دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغتنامه. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه.

-        راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد. (1412). المفردات فی غریب القرآن. ط 1. بیروت: دارالعلم.

-        صلح­جو، علی. (1377). گفتمان و ترجمه. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

-        عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید. چاپ اول. تهران: راه رشد.

-        فیض­الاسلام، علی­نقی. (1379). ترجمه و شرح نهج­البلاغه. چاپ پنجم. تهران: انتشارات فیض­الاسلام.

-        قلی­زاده، حیدر. (1380). مشکلات ساختاری ترجمه قرآن. چاپ اول. تبریز: مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه تبریز.

-        لطفی­پورساعدی، کاظم. (1383). درآمدی به اصول و روش ترجمه. چاپ ششم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-        معین، محمد. (1371). فرهنگ فارسی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات امیر­کبیر.

-        منافی اناری، سالار،(1387). «بررسی تطبیقی و تحلیلی دو ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه». نشریه زبان و ادب. دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 35، 129-111.

-        نیومارک، پیتر. (1390). دوره آموزش فنون ترجمه. ترجمه منصور فهیم و سعید سبزیان، چاپ سوم، تهران: رهنما.

-        Pym, A. (2005). Explaining explicitation. New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémia Kiadó, 29-34.