شاخصه‌های مینی‌مالیسم در حکایتی از نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

نهج­البلاغه دربردارنده­ی حکایت­های زیادی است و این حکایت­ها بیشتر تاریخی می­باشند. قدر مسلم هدف امام (ع) در نهج­البلاغه حکایت­گویی نیست و حکایت ابزاری است برای بیان مسائلی از قبیل امور عقیدتی، سیاسی و نظامی. بنابراین ایشان در روایت به تطویل سخن نمی­گویند و به­دنبال شرح و تفصیل حوادث رخ داده نیستند.
    با تکیه بر مؤلفه­های نقد جدید در ادبیات داستانی، همگونی­ها و مانندگی­های بسیاری بین حکایت­های نهج‌البلاغه با گونه­ی ادبی مدرن یعنی داستانک می­یابیم که از آن به­عنوان کمینه­گرایی یا مینی­مالیسم یاد می‌شود. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر عناصر داستانک به بررسی حکایت حمله­ی لشکریان معاویه به شهر انبار که در خطبه جهاد آمده می پردازد. برآیند پژوهش نشان می­دهد که این حکایت از بیش­تر مؤلفه­های داستانک برخوردار است و همگونی­های بسیاری با شاخصه­های این نوع ادبی جدید دارد و از جهت تکنیک­های داستان‌نویسی ممتاز است و در زمره­ی داستانک‌های مینی­مالیستی جای می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minimalism parameters in The story of the Nahj-al-balaghe

نویسندگان [English]

  • seyedmehdi masbogh 1
  • shahram delshad 2
چکیده [English]

Nahj-al-balaghe contains many anecdotes and this story more are historically. Undoubtedly, the Imam (as) in Nahj-al-balaghe not storytelling It represents a means of expression issues such as the ideological, political and military. So he does not like long tradition and is followed by elaboration events. Relying on new cash component of fiction, assimilation and many similarities between the story of the Nahj-al-balaghe with modern literary types that we Stories Which is known as the minimum orientation or minimalism. In the present research with descriptive analytical approach based on the Stories of a beautiful story of Nahj-al-balaghe al-Jihad in the sermon explains. The result of this study shows that although this story has all the elements of the story but most of them have been and like many of the indicators of this new literary genre the technique of writing is excellent and is among the minimalist stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nahj-al-balaghe
  • story
  • Minimalism
  • Very short story
-     نهج­البلاغه.

-     پارسا، سیدأحمد (1385)، مینی­مالیسم و ادب پارسی؛ بررسی تطبیقی حکایت­های گلستان با داستان­های مینی‌مالیستی، نشریه­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره‌ی 20 (پیاپی 17).

-     پاینـده، حسین (1385)، داسـتانک و توانمندی­های آن در نقد فرهنگ، فصلنامه­ی پژوهش­های ادبی، شماره 13-12.

-     الثقفی، ابواسحاق (1987)، الغارات او الاستنفار و الغارات، بغداد: دار الاضواء للطباعه و النشر و التوزیع.

-     جزینی، جواد (1378)، ریخت­شناسی داستان­های مینی­مالیستی، کارنامه، دوره­ی اول، شماره­ی ششم، مرداد.

-     حطینی، یوسف (2004)، القصه القصیره جدا بین النظریه و التطبیق، دمشق: مطبعه الیازجی.

-     رزمجو، حسین (1382)، انواع ادبی و آثار آن در ادبیات فارسی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

-     سبزعلی­پور، جهاندوست (1391)، داستانک در حکایت­های قابوسنامه و تطبیق آن با مینی­مالیسم، فصلنامه­ی سبک­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، دوره 5، شماره 1(پیاپی 15).

-     شکری، فدوی (1376)، واقع­گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران، تهران: انتشارات نگاه.

-     فرد، رضا (1377)، فنون آموزش داستان کوتاه، تهران: مؤسسه آموزش داستان کوتاه.

-     گوهرین، کاوه (1377)، آینده­ی رمان و شتاب زمان، آدینه، شمارۀ 132-133.

-     مستور، مصطفی (1379)، مبانی داستان کوتاه، تهران: نشر مرکز.

-     میرصادقی، ذوالقدر و جمال، میمنت (1377)، واژه­نامه هنر داستان‌نویسی، تهران: کتاب ممتاز.