دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 1-150 
2. تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ

صفحه 21-34

مهرداد آقائی؛ محمدرضا شادمنامن؛ ظریفه نورانی


7. اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

صفحه 105-120

محمد جواد یدالهی فر؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ فائزه ناطقی