دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 1-135 
6. نقد اجتماعی از نگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

صفحه 89-109

یدالله هنری لطیف پور؛ سید جواد فاضلیان