دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 1-150 
5. تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن

صفحه 39-56

فتحیه فتاحی زاده؛ محمدرضا رسولی؛ الهه حاتمی راد


7. معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 75-92

محمدصادق حیدری؛ محمدهادی یدالله پور؛ سید علی اکبر ربیع نتاج